Composicions amb plantes

TermThumbnail

Composició amb plantes base ceràmica color vermell
Precio: 15,00 €
Composició plantes amb cubell divertit
Precio: 39,00 €
Composició planta grassa amb base de ceràmica
Precio: 25,00 €
Base de llautó blanc "flowers" amb plantes variades
Spatifilium amb vidre
Precio: 17,00 €
Composició orquídea amb base de ceràmica
Precio: 43,00 €
Base de zinc amb 2 kalanchoes
Precio: 19,00 €
Composició plantes amb base ceràmica vermella
Precio: 15,00 €
Base cor fusta amb plantes
Precio: 20,00 €
composició amb plantes base negre-cor
Precio: 30,00 €