24 de Juny, Sant Joan .Pericó ó Herba de sant Joan

   Hypericum

   Pericó ó herba de Sant Joan, és molt

  típica d´aquesta època, fa una flor groga i 

  és una planta medicinal; Qui no ha 

  sentit mai la dita que diu  "Qui te oli

  de pericó, no li cal metge ni Doctor".

  Que no falti a casa ara per Sant Joan

Image not found