Parlem del Potos


 

            És una planta d´aparença simple i que creix en 

            ambients frescos i amb poca exposició a la llum

           solar. Neteja el formaldehid de l´aire i és una 

           planta beneficiosa per la llar. Es pot col.locar

           a mitja alçada perquè les seves fulles caiguin

           a mode de cascada.