Plantes aròmatiques

Albahaca: és medicinal i aromàtica i també

la podem utilitzar a les amanides.

Té propietats antiespasmòtiques,

antibacterianes, antiinflamatòries,

estimulants, sedants, galactògena.

Albahaca pesto:  és molt bona per

acompanyar la pasta.

És digestiva